top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Vánoční Pohoda

AI videoklip

Prosinec 2023

Kompletní realizace hudebního videoklipu jako ukázky možností AI nástrojů. Pro vytvoření bylo použito hned několik AI nástrojů, které zajistily hudbu, zpěv, obraz i jeho rozpohybování a pomohly se scénářem.

bottom of page