top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Pražský filmový kufr

AI video znělky

Listopad 2023

Praha

V rámci tohoto projektu jsem dostal možnost vytvořit znělku, která uvedla slavnostní filmový večer a žánrové znělky k jednotlivým oceňovaným kategoriím. Večerem provázeli herci Tomáš Měcháček a Ondřej Bauer, jejichž hlasy a fotografie byly použitý při přípravě těchto znělek.

bottom of page